Vyhledat
  • kornilof

COVID

CZ


Vážení kolegové a zákazníci!

Vláda České republiky kvůli obtížné epidemiologické situaci oznámila karanténní opatření a omezení pořádání hromadných událostí. Plně podporujeme toto rozhodnutí a oznamujeme pozastavení žádostí o technickou podporu akcí v České republice.

V těchto těžkých dobách přijímáme toto rozhodnutí pečlivě a bez paniky. Věříme, že zdraví a život jsou důležitější než jakékoli peníze.

Jsme připraveni plně splnit povinnosti spojené se současnými dlouhodobými dohodami. Beze změn.

Pokud vaše zařízení pozastaví provoz, jsme připraveni nabídnout dovolenou na pronájem na základě dlouhodobých smluv o pronájmu vybavení. Kontaktujte našeho manažera.

Jsme připraveni vrátit všechny zálohy na budoucí akce. Pokud vás náš manažer ještě nekontaktoval, kontaktujte kornilof@post.cz.

Jakmile bude česká vláda zrušena karanténní opatření a omezení, rozhodně budeme pokračovat v činnosti.

Doufáme, že pochopíte a přejeme vám a vaší rodině a přátelům zdraví a pohodu v této těžké situaci!

S úctou

Dmitrij Kornilov.

Hlavní inženýr KMPE (SEGU Praha s.r.o.)


EN

Dear colleagues and customers!

Due to the difficult epidemiological situation, the government of the Czech Republic announced quarantine measures and restrictions on holding mass events. We fully support this decision and announce the suspension of applications for technical support of events in the Czech Republic.

In these difficult times, we make this decision carefully and without panic. We believe that health and life are more important than any money.

We are ready to fully meet the obligations associated with the current long-term agreements. Without changes.

We are ready to offer rental vacations under long-term equipment rental agreements if your establishment suspends operations. Contact to our manager.

We are ready to return all prepayments for future events. Please contact kornilof@post.cz if our manager has not contacted you yet.

We will definitely resume activities as soon as quarantine measures and restrictions are lifted by the Czech government.

We hope for your understanding and wish you and your family and friends health and well-being during this hard situation!

Respectfully,

Dmitry Kornilov.

KMPE Chief Engineer (SEGU Praha s.r.o.)


RU

Уважаемые коллеги и клиенты!

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, правительство Чешской республики объявило о карантинных мерах и ограничениях на проведение массовых мероприятий. Мы полностью поддерживаем это решение и объявляем о приостановлении приёма заявок на техническое обеспечение мероприятий на территории Чешской республики.

В это сложное время, мы принимаем это решение взвешенно и без паники. Мы считаем, что здоровье и жизнь важнее, чем любые деньги.

Мы готовы полностью отвечать по обязательствам, связанным с текущими долгосрочными договорённостями. Без изменений.

Мы готовы предложить арендные каникулы по долгосрочным договорам аренды оборудования, если ваше заведение приостанавливает деятельность. Свяжитесь с менеджером.

Все предоплаты, на будущие мероприятия мы готовы вернуть. Просим обратиться на почту kornilof@post.cz, если наш менеджер с вами ещё не связался.

Мы обязательно возобновим деятельность, как только карантинные меры и ограничения будут сняты правительством Чешской республики.

Мы надеемся на ваше понимание и желаем вам и вашим близким здоровья и благополучия во время этого сложного испытания!

Надеемся на ваше понимание.

С уважением,

Дмитрий Корнилов.

Главный инженер KMPE (SEGU Praha s.r.o.)

19 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše